ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายจิรัฐพงศ์  สุมนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน พร้อมด้วยนางสาวสุธินี  หล้าทา นักจิตวิทยา ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและมอบทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน ได้แก่ เด็กหญิงชนิกานต์  สุริยมะโน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โดยมีนายประเสริฐ  ไทยสังคม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางดวงแก้ว เทพสุวรรณ ครูที่ปรึกษา นางสาวเพ็ญศรี ใจเย็น ครูแนะแนว ให้การต้อนรับ

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน พร้อมด้วยนางสาวสุธินี หล้าทา นักจิตวิทยา ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและมอบทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน ได้แก่ เด็กหญิงชนิกานต์ สุริยมะโน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โดยมีนายประเสริฐ ไทยสังคม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางดวงแก้ว เทพสุวรรณ ครูที่ปรึกษา นางสาวเพ็ญศรี ใจเย็น ครูแนะแนว ให้การต้อนรับ

READ MORE
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายสนั่น  สิงห์ไผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีถวายบังคมและวางพานพุ่มดอกไม้ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายสนั่น สิงห์ไผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีถวายบังคมและวางพานพุ่มดอกไม้ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

READ MORE
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา วัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา วัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

READ MORE
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมนักเรียนด้านทักษะกีฬาและทักษะการทำงานเป็นทีม โดยมีนายสนั่น  สิงห์ไผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมนักเรียนด้านทักษะกีฬาและทักษะการทำงานเป็นทีม โดยมีนายสนั่น สิงห์ไผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน

READ MORE
วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยมีนายสนั่น  สิงห์ไผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยมีนายสนั่น สิงห์ไผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน

READ MORE
วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นายสนั่น  สิงห์ไผ่  ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานด้านหน้าว่าการอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นายสนั่น สิงห์ไผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานด้านหน้าว่าการอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

READ MORE
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นางสุจิลา  คติศิริกุญชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นางสุจิลา คติศิริกุญชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

READ MORE
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701