Home

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

MT E-Learning

พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน

คู่มือครู

FACEBOOK

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 กลุ่มโรงเรียนจังหวัดลำพูน

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 กลุ่มโรงเรียนจังหวัดลำพูน

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 กลุ่มโรงเรียนจังหวัดลำพูน

READ MORE
เชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์

เชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์

ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงประชาชนทั

READ MORE
ข่าวทั้งหมด

แนะนำโรงเรียน

รงเรียนแม่ทาวิทยาคม ตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2517 เดิมชื่อ โรงเรียนแม่ทา ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2497 เพื่อเป็นโรงเรียนประถมศึกษาประจำอำเภอแม่ทา ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-7 สังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จนกระทั่งต่อมาใน พ.ศ. 2517 ได้มีคำสั่งยกเลิกโรงเรียนแม่ทา และจัดตั้งใหม่ให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และได้ตั้งชื่อใหม่เป็น โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
รายละเอียดเพิ่มเติม
img

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701