กิจกรรมวันดอกเอื้องบาน

กิจกรรมวันดอกเอื้องบาน ปีการศึกษา 2560

Read more

กิจกรรมฝึกอบรมทำโคมล้านนาจากผ้า

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมทำโคมล้านนาจากผ้า ตำบลทาปลาดุก

Read more

งานวันดอกเอื้องบาน

งานวันดอกเอื้องบาน ปีการศึกษา 2559

Read more