ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัครจากแบบฟอร์มด้านล่าง และยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 11-22 มิถุนายน พ.ศ.2561 ยกเว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศและใบสมัคร