ผลงานนักเรียน

งานราตรีแห่งความเมตตา ขันโตกเจ โดยชมรมนักธรรมจังหวัดลำพูน

งานราตรีแห่งความเมตตา ขันโตกเจ โดยชมรมนักธรรมจังหวัดลำพูน

นักเรียนโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ร่วมแสดงงานราตรีแห่งความเมตตา ขันโตกเจ โดยชมรมนักธรรมจังหวัดลำพูน

READ MORE
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701