กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและ To Be Number One ประจำปี 2560 อบจ.ลำพูน

กิจกรรมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก และกิจกรรม To Be Number One ประจำปี 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

Read more

งานราตรีแห่งความเมตตา ขันโตกเจ โดยชมรมนักธรรมจังหวัดลำพูน

นักเรียนโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ร่วมแสดงงานราตรีแห่งความเมตตา ขันโตกเจ โดยชมรมนักธรรมจังหวัดลำพูน

Read more