โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ได้เข้าร่วมประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ได้เข้าร่วมประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701