โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อรายงานตัวในวันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2566

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อรายงานตัวในวันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2566
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701