โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จ.ลำพูน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอน) วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701