โครงการรูปร่างสวยด้วยแอโรบิค

โครงการรูปร่างสวยด้วยแอโรบิค

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการรูปร่างสวยด้วยแอโรบิค โดยมีนักเรียนโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม คณะครูและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้น

 

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701