โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยจราจร

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยจราจร

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 สถานีตำรวจภูธร อำเภอแม่ทา ร่วมให้ความรู้แก่นักเรียนตามโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701