แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 69 ระดับชาติ (ภาคเหนือ)

แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 69 ระดับชาติ (ภาคเหนือ)

วันที่ 20-22 ธันวาคม 2562 คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ (ภาคเหนือ) ณ จังหวัดสุโขทัย โดยรายการเข้าร่วมแข่งขันมีทั้งหมด 6 รายการ ได้แก่ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6, การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3, การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3, การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6, การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 และ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

ผลการแข่งขัน

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701