เชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์

เชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์

ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://web.ocsc.go.th/forking/

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701