เชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าและร่วมงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแม่ทา

เชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าและร่วมงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแม่ทา

คณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายศิษย์เก่า คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ขอเชิญท่านร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา วันที่ 12 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม และขอเชิญร่วมงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า “คาวบอยไนท์  แม่ทา’61” ณ สะพานขาวทาชมภู กำหนดการดังนี้

เวลา 14.00 น. ศิษย์เก่า คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง และร่วมกันแต่งดาองค์ผ้าป่า
เวลา 16.30 น. ตั้งองค์ผ้าป่า ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ดำเนินพิธีทอดถวายผ้าป่า
เวลา 18.30 น. งานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่า “คาวบอยไนท์ แม่ทา’61” ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ณ บริเวณจัดงานสะพานขาวทาชมภู
เวลา 19.00 น. ประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน/กิจกรรมการประกวดขวัญใจคาวบอยไนท์แม่ทา’61/การจับสลากรางวัลหางบัตร

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจะร่วมทำบุญทอดผ้าป่า สามารถติดต่องานธุรการโรงเรียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ทา ชื่อบัญชี เงินระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม หมายเลขบัญชี 531-0-20753-8 และแจ้งโอนได้ที่โทร. 053-976296

ขอให้ทุกท่านและครอบครัว จงประสบความสุข ความเจริญ ถึงพร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701