เชิญร่วมกิจกรรมวันดอกเอื้องบาน

เชิญร่วมกิจกรรมวันดอกเอื้องบาน

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันดอกเอื้องบาน ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม และภายในบริเวณโรงเรียน ชมนิทรรศการ “นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้” นิทรรศการโครงงานของนักเรียน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ มากมาย รวมถึงการแข่งขันทักษะทางวิชาการในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายละเอียดดังกำหนดการแนบ

กำหนดการ
แผนผังโรงเรียน

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701