อบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน

อบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน ร่วมจัดโครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนและเยาวชน ด้านสังคม ความมั่นคง เพื่อการใช้ชีวิตในสังคมอย่างถูกต้อง แก่นักเรียนโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม โดยมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701