วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคมได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ได้รับรางวัลจำนวน 6 รายการ

วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคมได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ได้รับรางวัลจำนวน 6 รายการ
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701