วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยภายในงานมีกิจกรรมตักบาตร และการแสดงของนักเรียน

วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยภายในงานมีกิจกรรมตักบาตร และการแสดงของนักเรียน
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701