วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมนักเรียนด้านทักษะกีฬาและทักษะการทำงานเป็นทีม โดยมีนายสนั่น สิงห์ไผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมนักเรียนด้านทักษะกีฬาและทักษะการทำงานเป็นทีม โดยมีนายสนั่น  สิงห์ไผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701