วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา วัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา วัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701