วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 นายสนั่น สิงห์ไผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ได้เข้าร่วมงาน “วันครูอำเภอแม่ทา ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566” ณ หอประชุมโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร จังหวัดลำพูน

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 นายสนั่น  สิงห์ไผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ได้เข้าร่วมงาน “วันครูอำเภอแม่ทา ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566” ณ หอประชุมโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร จังหวัดลำพูน
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701