ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ร่วมพิธีพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียติฯ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701