ร่วมพิธีวันปิยมหาราช

ร่วมพิธีวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพวงมาลาถวายสักการะ พิธีถวายบังคม และจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันปิยมหาราช ประจำปี 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701