ร่วมประชุมส่วนราชการอำเภอแม่ทา หารือจัดกิจกรรม “ไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา” ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๗

ร่วมประชุมส่วนราชการอำเภอแม่ทา หารือจัดกิจกรรม “ไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา”  ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๗

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701