ร่วมชมการแสดงละครประจำปี วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

ร่วมชมการแสดงละครประจำปี วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมชมการแสดงละครประจำปี 2561 ณ โรงละครวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701