ผ้าป่าศิษย์เก่าและงานเลี้ยงคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแม่ทา

ผ้าป่าศิษย์เก่าและงานเลี้ยงคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแม่ทา

วันที่ 12 เมษายน 2562 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทอดผ้าป่าศิษย์เก่า ณ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม รวมถึงร่วมงานสังสรรค์ “คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าแม่ทา” ซึ่งรายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่าย จะถูกมอบเป็นเงินเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมต่อไป

ขอบคุณภาพจาก FB: Benzza

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701