ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 กลุ่มโรงเรียนจังหวัดลำพูน

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 กลุ่มโรงเรียนจังหวัดลำพูน

เว็บไซต์สำหรับดูผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 กลุ่มโรงเรียนจังหวัดลำพูน

https://north69.sillapa.net/sm-lpn35/

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701