ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นม.3 ม.6

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นม.3 ม.6

วันที่ 13 มีนาคม 2563 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จัดกิจกรรมแสดงความยินดีสำเร็จการศึกษาตามระดับช่วงชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701