ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัครจากแบบฟอร์มด้านล่าง และยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 ยกเว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศและใบสมัคร

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701