ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565

 

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 13 มีนาคม 2565

 

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร :
กลุ่มบริหารงานวิชาการ(งานทะเบียน) โทร. 093-2695344, 097-9414195
หรือ 053-976296
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701