ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา

ประกาศโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา 

เงินเดือน 9,000.- บาท สมัคร 19 เม.ย – 5 พ.ค. 2564

ดาวน์โหลดประกาศ

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701