ประการผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน

ประการผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน

ตามที่โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา ไปนั้น โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน ดังเอกสารแนบ

ประการผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701