ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ฉบับใหม่) โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ฉบับใหม่) โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

ปฏิทินการรับนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2564 (ฉบับใหม่) โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

สำหรับนักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (เพิ่มเติม) นักเรียนสามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ โดยคลิก>>>https://forms.gle/BGq3F46VMvZpvR81A
และเอกสารประกอบการสมัครให้นักเรียนนำมาส่งในวันมอบตัวนักเรียน
‼ กรณีไม่สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ ให้มาดำเนินการสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ในระหว่างวันที่ 24- 28 เมษาน 2564‼
📌สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4(เพิ่มเติม)ที่ได้กรอกใบสมัคร/สมัครผ่านระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ให้สแกน QR Code เข้ากลุ่มไลน์เพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบออนไลน์ หรือ คลิก>>>https://line.me/R/ti/g/XWHL249eB9
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701