นายสนั่น สิงห์ไผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จัดประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

นายสนั่น   สิงห์ไผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จัดประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701