นายสนั่น สิงห์ไผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม มอบเกียรติบัตรเด็กดีศรีแม่ทา

นายสนั่น  สิงห์ไผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม  มอบเกียรติบัตรเด็กดีศรีแม่ทา
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701