ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียน

ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียน

วันที่ 28 – 29 กันยายน 2562 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (Communicative English Boot Camp 2019) ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701