ครูชนาภานิษฐ์ สุวรรณศิริคำ กล่าวอำลานักเรียนโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

ครูชนาภานิษฐ์   สุวรรณศิริคำ กล่าวอำลานักเรียนโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701