ขอเชิญร่วมโหวตและให้กำลังใจการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number 1

ขอเชิญร่วมโหวตและให้กำลังใจการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number 1

ขอเชิญคณะครูและบุคลากร นักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมโหวตและให้กำลังใจ นางสาวกัญชพร อินไชยสา หรือน้องมายด์ ในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number 1 2019 โดยสามารถร่วมโหวตได้ที่ โทร 1900-1900-94 กด 1 ตามด้วย TI028 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น.

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701