กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จังหวัดลำพูน ได้จัดทำบุญประตูรั้วโรงเรียนใหม่ และสิ่งก่อสร้างใหม่ ๆ ของโรงเรียนประกอบด้วย ประตูโรงเรียน 2 ประตู อาคารรับรองผู้ปกครอง โรงจอดรถ และห้องนอนเวรพร้อมทั้งตักบาตรทำบุญพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียน คณะครู นักเรียนและบุคลากร โดยได้รับเกียรติจากท่านปลัดอาวุโส อำเภอแม่ทา นายพงษ์ศักดิ์ อุสาหะพงษ์สิน ให้เกียรติเป็น ประธานในพิธี ต่อด้วยกิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันพรปีใหม่และกิจกรรมวันคริสมาสต์ ประจำปี 2566 โดย ผู้อำนวยการจักรพงษ์ ใจปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง รองผู้อำนวยการสุจิลา คติศิริกุญชร รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมกิจกรรม ใน กิจกรรมประกอบด้วนการแสดงของนักเรียน และการมอบของรางวัล ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จังหวัดลำพูน

 

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701