กิจกรรมวันแม่ 2563

กิจกรรมวันแม่ 2563

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ขึ้น โดยมีตัวแทนคุณแม่ดีเด่นแต่ละระดับชั้นเข้าร่วมรับเกียรติบัตร พร้อมร่วมกิจกรรมถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701