กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2562

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2562

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้น โดยมีตัวแทนคุณแม่แต่ละระดับชั้น และตัวแทนบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือก ร่วมรับเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ประจำปี 2562

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701