กิจกรรมรับน้อง

กิจกรรมรับน้อง

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นักเรียนโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมร่วมจัดกิจกรรมรับน้องม.1 และ ม.4 เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องในโรงเรียน

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701