กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

😀📣📣วันศุกร์ ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเสริมการสร้างองค์ความรู้ และประสบการณ์ของนักเรียนโดยตรง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ (รูปภาพเพิ่มเติมได้ที่): https://shorturl.asia/6We95

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701