การลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ประชาสัมพันธ์เชิญข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2561