กีฬาสีภายใน 2561

กีฬาสีภายใน 2561

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จัดงานกีฬาสีภายในโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ และการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยมีนางรัชนี สมบุตร ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบไปด้วยการเดินขบวนพาเหรด การแข่งขันกรีฑา การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์และแสตนด์เชียร์ รวมถึงการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างนักเรียนชั้นม.6 และนักเรียนชั้นอื่นๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่และน้อง

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701