การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

วันที่ 9 กันยายน 2562 คณะครูผู้ฝึกสอนและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 กลุ่มโรงเรียนจังหวัดลำพูน ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน และโรงเรียนจักรคำคณาทร โดยในปีการศึกษา 2562 นี้ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคมส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 56 รายการ ผลการแข่งขันนักเรียนได้รับเหรียญทอง 37 รายการ เหรียญเงิน 14 รายการ เหรียญทองแดง 5 รายการ และตัวแทนนักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันต่อระดับชาติ (ภาคเหนือ) ทั้งหมด 6 รายการ ได้แก่
1. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
2. การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
3. การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
4. การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
5. การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
6. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701