Author page: krukhuan

พิธีปิดการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร

พิธีปิดการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม คณะครู และนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมพิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

READ MORE
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีสากล

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีสากล

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา

READ MORE
โครงการต้นกล้าพลเมืองศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงการต้นกล้าพลเมืองศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม เข้าร่วมโครงการต้นกล้าพลเมืองศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

READ MORE
พิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560

พิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 ซึ่งจะตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี

READ MORE
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701