Author page: krukhuan

พิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560

พิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 ซึ่งจะตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี

READ MORE
เชิญชวนนักเรียนและบุคคลทั่วไปร่วมประกวดเฟสบุ๊คเพื่อการท่องเที่ยว

เชิญชวนนักเรียนและบุคคลทั่วไปร่วมประกวดเฟสบุ๊คเพื่อการท่องเที่ยว

เว็บไซต์รักแผ่นดิน ขอเชิญชวนนักเรียนและบุคคลทั่วไป จัดทำเพจเฟสบุ๊คประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัดของตนเอง เพื่อชิงเงินรางวัล 10,000 บาท

READ MORE
ขอเชิญร่วมเข้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ขอเชิญร่วมเข้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จทรงเยี่ยมการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำพูน

READ MORE
งานราตรีแห่งความเมตตา ขันโตกเจ โดยชมรมนักธรรมจังหวัดลำพูน

งานราตรีแห่งความเมตตา ขันโตกเจ โดยชมรมนักธรรมจังหวัดลำพูน

นักเรียนโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ร่วมแสดงงานราตรีแห่งความเมตตา ขันโตกเจ โดยชมรมนักธรรมจังหวัดลำพูน

READ MORE
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701