เลือกตั้งประธานนักเรียน 2562

เลือกตั้งประธานนักเรียน 2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อเป็นตัวแทนในการจัดตั้งคณะทำงานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยอีกด้วย

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701