สรุปผล O-NET โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ปีการศึกษา 2560

**ไฟล์สรุปผล O-NET โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ปีการศึกษา 2560

StatbySchool_2560_M6

StatbySchool_2560_M3_

ข้อมูล-ม1-ใช้ปี-59-60-พร้อมสรปโอเน็ต-59-60

สรุปผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระฯ-ปีการศึกษา-2559