วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรแม่ทา ได้พบปะพูดคุยกับนักเรียนโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรแม่ทา ได้พบปะพูดคุยกับนักเรียนโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701