วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566 นายประเสริฐ ไทยสังคม นางจารุพร หมื่นศรี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ได้จัดซุ้มกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566 นายประเสริฐ  ไทยสังคม นางจารุพร  หมื่นศรี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ได้จัดซุ้มกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701